Hvem er vi?

Arkivfoto: Morten Pape

Vi er vokset ud af printpressen, men er i dag et moderne mediehus med en palette af papiraviser, nyhedssites og radiostationer, kommercielle og public service. Vi har rødder i enevældens tid og fejrede således i 2019 225 året for en af vores udgivelser, Århus Stiftstidende. Den udkom første gang i det herrens år 1794. Der er løbet mange nyheder gennem trykpressen siden da, men grundlæggende er vores mission den samme. Vi holder vores læsere, lyttere og brugere opdateret på det omkringliggende samfund.

Vi er i dag 13 dagblade, 53 ugeaviser, 5 radiostationer og 12 nyhedssites. Vi arbejder for demokrati og sammenhængskraft og udgiver nyheder på papir, på desktop, tablet og mobil, og formidler vores journalistik i tekst og billeder, video og lyd.

Vi tager vores opgave alvorligt, og for at løse den så ønsker vi at være i kontakt med så stor en del af befolkningen som muligt. Vi rammer 1.900.000 mennesker med vores publicistiske indhold.

Koncernen Jysk Fynske Medier har hovedsæde på Bugattivej 8, Vejle. Koncernen driver en række mediehuse på Fyn og Jylland.Vores dagblade udkommer døgnet rundt på de digitale platforme. De bliver leveret til vores abonnenter hver eneste dag. Vi forsøger at holde vores brugere og abonnenter oplyste om, hvad der sker i lokalområdet, i Danmark og i verden 365 dage om året.

Herunder kan du se, hvordan læser- og brugertallene ser ud for vores forskellige dagblade:


365 dages aviser er en masse avissider. Vores avistitler udkommer i forskellige former og sammensætninger med lokale, nationale og kommercielle tillæg. Se her hvordan avissiderne fordeler sig:Dertil kommer, at alle dagbladene har følgeskab af avisen Danmark, når de lander ude hos vores abonnenter. Avisen Danmark udkommer med 7.000 avissider.

I alt producerer vi således 116.700 sider med nyheder fra den verden, vi dækker.

Alle vores aviser udkommer i det såkaldte tabloidformat. Lagde vi i et eksperiment alle vores avissider, én af jer, ud på jorden ved siden af hinanden dækkede de et areal på mere end 12.000 kvadratmeter, svarende til to fodboldbaner dækket af unikke avissider. Da vi trykker vores aviser i mange tusinde eksemplarer, ville vi med andre ord let kunne dække hele Fyn med avispapir.

Lad os kigge lidt nærmere på, hvilke historier vi serverer for vores brugere på vores digitale platforme, og som vi lægger på de mange avissider, så er det cirka 240.000 artikler. Langt de fleste af dem er nyheder fra de lokalsamfund, der står vores medier nærmest.


Vi holder hele tiden øje med, hvad vores brugere og abonnenter sætter størst pris på. Vi måler hvilket indhold, der læses på vores nyhedssites og i vores e-aviser, og vi gennemfører løbende tilfredshedsmålinger blandt vores abonnenter. Det er tydeligt, at lokalt indhold er vigtigt for vores brugere og abonnenter, og derfor har vi konstant fokus på at gøre det indhold mere og mere relevant.

Omkring 20.000 af vores artikler er debatindlæg, altså holdningsbaserede indlæg i den demokratiske debat fra borgere, politikere, eksperter og interesseorganisationer, der bruger vores medier til at vende synspunkter på vores samfund og udviklingen af det.

Det er en rolle, vi som lokale og regionale medier er stolte af – og en rolle, vi finder enormt vigtig i en tid, hvor samtalen på sociale medier ofte har karakter af, at man enten råber ad hinanden eller bliver bekræftet i sine synspunkter af venner og bekendte.

I vores medier møder man på debatsiderne i aviserne, i debatindlæg på vores nyhedssites og i debatspor under artikler et bredt udsnit af befolkningen. Det er en del af vores mission at arbejde for demokrati og sammenhængskraft. Det udlever vi blandt andet ved at sikre, at vi fungerer som et moderne forsamlingshus.

Sådan bliver vores medier forbrugt

Hen over ugen er forbruget således – sat i forhold til forbruget mandag.Om forbruget af nyheder på vores nyhedssites kan vi se, at trafikken ligger højt det meste af dagen fra tidlig morgen til langt ud på aftenen.Hvornår på dagen er vores læsere optaget af e-avisen? Her kan man se, at udgivelsestidspunktet betyder en del – morgenaviserne har flest læsere om morgenen, eftermiddagsaviserne ved middagstid.Mobilen er stadig vigtigere for vores brugere og abonnenter. Sådan fordeler forbruget sig per enhed:


Foto: Michael Bager

Ugeaviserne sikrer os rækkevidde

Hvor forretningsmodellen på dagbladene primært er båret af abonnement, er ugeavisernes forretningsmodel baseret på at nå ud til så mange borgere som muligt, finansieret af annoncer. Vi binder så at sige den publicistiske mission, det at fortælle, hvad der sker i lokalsamfundet, sammen med en mission om at knytte lokale virksomheder og forretninger sammen med forbrugere.

Vi har 53 ugeaviser i vores medieportefølje. De udkommer fra det sydfynske øhav til det nordvestlige Jylland i Lemvig. De fleste en gang om ugen. Enkelte to gange om ugen.

I alt blev det til 115.000 sider ugeavis, som blev båret ud i postkasserne i hele dækningsområdet. I by og på land. Fra postkasse til postkasse, fra brevsprække til brevsprække. Tager vi afsæt i tabloidformatet igen, så skal vi bruge yderligere 12.000 kvadratmeter, hvis vi vil lægge alle siderne med unikt ugeavisindhold op ved siden af hinanden. Sammen med vores dagblade har vi altså behov for fire fodboldbaner til at præsentere årets JFM-avissider 2019.

Ugeaviserne har 784.000 læsere om ugen.


Brugerne har styr på udgivelsesdagen af vores ugeaviser, og da flest af dem udkommer tirsdag og onsdag, har vi i sagens natur det højeste forbrug af e-avisen de to dage. Det smitter af på ugeavisen.dk, der ganske vist opdateres hen over hele ugen, men vi har flest brugere tæt op ad udgivelsesdagen. Men brugerne er der hele ugen.

Vi passer på miljøet

En svensk pige ved navn Greta Thunberg satte i den grad klima og miljø på dagsordenen i løbet af 2019. Jysk Fynske Medier er som mange andre virksomheder stærkt optaget af, at vores produktion og distribution af nyheder belaster vores klode så lidt som muligt.

Papiret først. Vi anvender FSC-mærket papir på vores avistrykkerier i Odense og Struer. Det betyder, at du i bund i grund kan læse din avis med god samvittighed. FSC-papir kommer nemlig fra skove, hvor der ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere, og at skoven er et godt sted for både dyr og planter, og de mennesker, der arbejder der. Vi bruger meget papir. Samlede vi al vores avispapir i en meter bred strimmel, så kunne strimlen nå 12 gange rundt om jorden.

Det er i den forbindelse værd at nævne, at der bliver mere og mere skov i vores del af verden – europæiske skove vokser med over 1500 fodboldbaner hver eneste dag. Det oplyser Eurostat og Confederation of European Paper Industries.

70 procent af alt papir bliver genbrugt. Det er dermed et af de materialer, der har den højeste genanvendelsesprocent.

Nyhederne skal også bringes ud. Vi har 1500 bude og vognmænd ansat i koncernen og yderligere 3500 i vores datterselskab DAO. Vi udgiver cirka 120 millioner aviser, ugeaviser og tryksager hvert år, som de mange bude bringer ud sammen med pakker og uadresserede tryksager. Vores distributionsnet er et stykke national infrastruktur, og vores bude løser sideløbende med udbringningen af nyheder en vigtig samfundsopgave, der giver vores lokalsamfund et alternativ, når man skal sende og modtage breve, magasiner, tryksager og pakker.

Grøn strøm i elkøretøjer reducerer klimabelastningen for de mange kilometer, det bliver til. Vores bude kører ofte på el-scootere – det har samtidig den fordel, at vi leverer til postkassen og brevsprækken, uden at modtagerne hører os komme forbi. Vi kommer ofte tidligt om morgenen.

En avis, tryk, distribution og genbrug af papiret, leverer et CO2 aftryk i størrelsesordenen 100 gram per avis. Det er et aftryk svarende til en køretur på en kilometer i bil. Det digitale nyhedsforbrug leverer et endnu mindre CO2-aftryk, i størrelsesordenen 3-4 gram per bruger. Det viser en undersøgelse lavet af det finske selskab, UPM i 2018.

Men vi har også fokus på miljøet, når avisen udkommer digitalt som e-avis. Jysk Fynske Mediers e-aviser bliver leveret af firmaet Visiolink, en dansk it-virksomhed. En e-avis laves ikke på papir, men den kræver energi og computerkraft. Visiolink bruger årligt 140.000 kWh på kontorer og hostingcenter. Strømmen fra Visiolinks hostincenter kommer fra klimacertificeret og CO2-neutral vandkraft. Der bliver dermed produceret lige så meget vedvarende energi, som bruges til at bringe vores e-aviser ud til vores abonnenter.

Foto: Michael Bager

Lokal dækning giver genlyd

Et klassisk filosofisk spørgsmål: Hvis et træ vælter i skoven, og der ikke er nogen i nærheden, der overværer det – er der så en lyd? Det et spørgsmål, kloge mennesker kan bruge meget tid på.

Som lokale medier er vi vidner til det, der udspiller sig i det lokale samfund. Vi ser det, vi formidler det, og vi har brugere og abonnenter, der tager vores vidnesbyrd til sig. Der er lyd i vores skov.

Lokale medier spiller en særlig rolle i lokalsamfundet. Vi prøver at illustrere det med et par søgninger i Infomedias databaser. Infomedia er et selskab, der registrerer journalistik fra alle danske medier og udgivelser.

Viborg Kommune er en af de kommuner, vi dækker i Jysk Fynske Medier. 100.000 indbyggere i kommunen i det midtjyske. Søger man på Viborg Kommune i Infomedias database og begrænser søgningen til 2019, får man en liste på knap 15.000 artikler. Halvdelen af de artikler finder man i de helt lokale medier, Viborg Stifts Folkeblad og de lokale ugeaviser. Enten på print eller på de respektive nyhedssites. Men Jysk Fynske Medier repræsenterer også et stort økosystem, hvor vi bringer gode, inspirerende, væsentlige og opsigtsvækkende historier rundt i andre dele af landet. Derfor er 20 procent af de 15.000 omtaler af Viborg Kommune faktisk i nogle af vores andre medier – Viborg Kommune bliver altså bragt ud borgere i hele vores del af landet. Der findes selvfølgelig også andre medier – de står som afsender på de resterende 30 procent af omtalerne af Viborg.

Viborg er en stor kommune. 210 km mod sydøst har vi Thurø. En ø i det sydfynske Øhav. 3525 indbyggere, 7,5 kvadratkilometer grøn plet. Vi finder Thurø 2023 gange i Infomedias database, når vi kigger på medieomtale i 2019. 75 procent af de artikler, der er på listen, stammer fra de helt lokale medier, Fyns Amts Avis, Fyens Stiftstidende og Jysk Fynske Mediers ugeaviser i nærområdet.

14 procent af artiklerne er faktisk bragt i andre dele af koncernen, i Fredericia, Vejle, Randers og så videre. Det er en del af vores mediers rolle; at sørge for, at vores lokalsamfund kan gøre omverdenen opmærksom på, at de bugner af initiativ og mod på fremtiden.

Men først og fremmest er vores medier til for demokrati og sammenhængskraft. Det er først og fremmest lokale medier, der fordyber sig i det nære demokrati, holder øje med, hvad den lokale kommune gør godt, og hvor den kan blive bedre.

Borgmesteren i Haderslev Kommune hedder H.P. Geil. Han er valgt for partiet Venstre og står i spidsen for en sønderjysk kommune med godt 55.000 indbyggere. Som et billede på vores mediers interesse i lokalpolitik, tager vi afsæt i en søgning i Infomedia igen. 1.308 gange i 2019 optrådte borgmester H.P. Geil i avisartikler. 86 procent af gangene var det i Jysk Fynske Mediers medier; JydskeVestkysten og lokale ugeaviser. Vores øvrige medier bragte fem procent af 1308 artikler, mens øvrige medier stod for resten, ni procent af omtalerne.


Jysk Fynske Medier sørger for, at det giver genlyd, når træerne falder i vores skov. Det er et af vores bidrag til demokrati og sammenhængskraft.

Lokale nyheder, god musik, fællesskab on air

Til vands, lands og i luften fristes man til at skrive. Jysk Fynske Medier udlever sin mission på mange platforme, også radio. Radio VLR, skala fm, Radio Viborg og Classic.fm er alle del af familien og bidrager til, at vi når så langt ud som muligt med den nyhedsformidling, der er en central del af os.

823.000 lytter med på vores kommercielle kanaler hver uge. De lytter ni timer i gennemsnit, i bilen, på arbejde og hjemme i køkkenet, mens der bliver smurt madpakke.

Vi sender nyhedsudsendelser to gange i timen.